TDC BUFFERING…

I 2021 er det 10 år siden TDC ble startet. Den gang var temaet Connected.

Hovedmålet for TDC er å organisere en frivillig-drevet konferanse for regionens utviklere, hvor de kan lære nye ting, dele kunnskap og sist, men ikke minst, sosialisere. På grunn av den pågående pandemien er det å holde konferansen slik vi ønsker å holde den i oktober 2020 usikkert. TDC2020 blir derfor avlyst og all innsats i komitèen er fokusert mot å skape et best mulig comeback

In 2021 it's 10 years since TDC was first held. At that time we decided on the theme of 'Connected'.

The main goal of TDC is to organize a community-driven conference for the region’s developers where they can learn new things, share knowledge, and socialize. Not least the last part, socialize. Due to the ongoing pandemic our goal seems highly uncertain this year, if at all possible. In light of our effort to create the best possible arena for developers to socialize we have concluded that we have to cancel this year’s event and focus all our efforts towards the best comeback ever

TDC2021: RECONNECTED, 25th of October